เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆคำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

เรือนหอมกลางจันทร์เต็ม/หอมหวล
หอมหวล
เก่งคณิตศาสตร์ "พิชิตเกรด 4 " เพิ่ม..
ณัฏฐ์ธนิน ลูกเส..
SHORT NOTE AND TEST ติวเข้ม ชีวะ ม...
ชิราวุธ บุญพั้ว
How to HACK POSN Physics vol.1/ชิษ..
ชิษณุพงษ์ วาริน..
Thai Ranger ภาษาไทย ม.ปลาย(ฉบับปรับ..
อาจารย์กอล์ฟ
ติว GET ภาษาไทยมั่นใจใน 7 วัน/ปนรรฐ..
ปนรรฐพร จิตวิริ..

วัสดุฯแนะนำนางอรอนงค์  กาญจนสุนทร
หัวหน้างานห้องสมุด


----------------------------------------


ยอดนักอ่านประจำเดือน

เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล
ชั้นม.1.10

ตรวจสอบสถานะ
การยืม-คืน ของนักเรียนห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM