เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

Info
กำลังดูกฏการยืมคืนของสาขา ห้องสมุดกลาง
หรือเลือกสาขาห้องสมุดอื่นเพื่อดู :
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 100 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 32 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 100 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
2 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 100 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 32 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 100 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 100 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 32 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 100 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
4 c-serial
 วารสารฉบับปัจจุบัน
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5 bk
 หนังสือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 100 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
6 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 100 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 32 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์   ยืมออกได้ 100 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
กลับ

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM