เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 29 กรกฎาคม 2562  ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
2 17 กรกฎาคม 2562  วันเข้าพรรษา
3 16 กรกฎาคม 2562  อาสาฬหบูชา
4 15 สิงหาคม 2561  ปิดครูศึกษาดูงาน
5 14 สิงหาคม 2561  ปิดครูศึกษาดูงาน
6 13 สิงหาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
7 30 กรกฎาคม 2561  วันหยุดชดเชย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
8 27 กรกฎาคม 2561  วันเข้าพรรษา
9 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
10 11 ธันวาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
11 29 สิงหาคม 2560  โรงเรียนหยุด คณะครูศึกษาดูงาน
12 28 สิงหาคม 2560  โรงเรียนหยุด คณะครูศึกษาดูงาน
13 14 สิงหาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
14 11 กรกฎาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
15 10 กรกฎาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
16 29 สิงหาคม 2559  แข่งทักษะวิชาการ
17 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
18 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
19 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
20 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
21 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
22 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
23 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
24 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันพระราชสมภพพระราชินีสุทิดา
25 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
26 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
27 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
28 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM