เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
4 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
5 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
6 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
7 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
8 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันพระราชสมภพพระราชินีสุทิดา
9 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM