ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 22 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พรชัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
101 วิธีสร้างความประทับใจ
   พรชัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
001
พ-ห 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
   พรชัย เลื่อนฉวี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
342
พ-ก 
คนของความคิดถึง
   พรชัย แสนยามูล, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

พ-ค 
คนของความคิดถึง
   พรชัย แสนยะมูล, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

พ - ค 
ภูมิศาสตร์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   รัชนีกร บุญ-หลง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320.09
ร-ภ 
ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : มาเลเซีย
   ป๋าสนิท
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.95
ป-ล 
ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : ลาว
   สุภฤกษ์ บุญกอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.94
ส-ล 
ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : เมียนมาร์
   สุภฤกษ์ บุญทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.1
ส-ล 
ล่าขุมทรัพย์อาเซียน:สิงคโปร์
   ป๋าสนิท
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.957
ป-ล 
สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก เล่ม 1 โลกสมัยโบราณ 40,000-500 ปีก..
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 909
ส 
สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก เล่ม 10 โลกยุคใหม่ ค.ศ. 1950-2000
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 909
ส 
สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก เล่ม 2 โลกยุคคลาสสิก 499 ปีก่อนคริ..
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 909
ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/22 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM