ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ดวงฤดี กาญจนพันธุ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
รวมข้อสอบ GAT PAT1 PAT2
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
500
ค-ร 
Basic English Grammar ม.1-2-3
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420.76
ด - บ 
Reading Comprehension = คู่มือเตรียมสอบเทคนิคการอ่านภาษาอังก..
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.4076
ด-ท 
ภาษาอังกฤษ กข : เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย Entrance พ.ศ.2529-..
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
420
ด-ภ 
ภาษาอังกฤษรวม 1-2-3
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425
ด-ภ 
ภาษาอังกฤษรวม ม.1-2-3
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425
ด-ภ 
ภาษาอังกฤษรวม ม.1-2-3
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425
ด - ภ 
ภาษาอังกฤษรวม
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420
ด-ภ 
รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ระดับชั้น ม.6
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420
ด-ร 
เฉลยข้อสอบ Admissions ภาษาอังกฤษ O-NET A-NET
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.076
ด-ฉ 
เฉลยข้อสอบ กรกฎาคม 2552 GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 คณิตศาสตร์ ..
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
378.16
ด-ฉ 
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ENTRANCE ภาษาอังกฤษ กขค พ.ศ.2529-2..
   ดวงฤดี กาญจนพันธุ์ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420
ด-ภ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM