ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 191 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ธรรมะ
ผลการค้นหา เลขเรียก
พุทธประวัติ = History of buddha
   พระอุดมประชาทร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.309
พ-พ 
38 วิธีโชคดีตลอดชีวิต The supeme auspices in life
   ว.วชิรเมธี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.3144
ว - ส 
ทางลัดสู่การบรรลุธรรม
   หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.344
บ -ท 
พระผู้นั่งอยู่ในหัวใจของคน
   ว.วชิรเมธี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.3644
ว - พ 
รวมธรรมะ
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.32 ร 
รวมธรรมะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.308
ร 
รู้ภัยของพระพุทธศาสนาพัฒนาการนับถือศาสนาของคน
   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.3444
ส - ร 
สงสัยมั้ย ? ธรรมะ พุทธทาส คู่มือมนุษย์ ตอน พระพุทธศาสนากับคน..
   พุทธทาสอินทปัญโญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3144
พ-ค 
สงสัยมั้ย? ธรรมะ ฉบับ ลงทุนน้อย ได้บุญมาก
   ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3444
ช-ส 
แก่นแท้จิตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์
   ศรีศากยอโศก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.304
ศ-ต ฉ.1-2 
120 คำกลอนสอนธรรมของมหาปราชญ์พุทธทาสภิกขุ
   พุทธทาสภิกขุ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.363
พ-ห 
120 คำกลอนสอนธรรมของมหาปราชญ์พุทธทาสภิกขุ
   ยิ่งลักษณ์ งามดี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.363
ย-ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [16]   [แสดง 12/191 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM