เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
๑๐๐ ฅนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศฉบับนักปราชญ์นักปกครอง ..
   ทศ คณนาพร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.6593 ท - ห 
๒๐๐ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3034 ค-ต 
๒๐๐ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติ..
   ปิยนาถ บุณนาค
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.2593 ป-ส 
๔๐ พระอรหันต์ บรรลุธรรมพุทธสมัย/เสฐียรพงษ์ วรรณปก
   เสฐียรพงษ์ วรรณปก / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3092 ส-ส 
๕๐ ปี ชีวิตสมรส เสวตร-โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์
   เสวตร-โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.911 ส-ห 
๗๘ ตารางวา
   คณา คชา / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น 
๘๔ พรรษา ราชาผู้พิทักษ์
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593 ส-ป 
๙ ตามรอยพ่อ มทส. น้อมนำพระราขดำริ
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593 ม-ก 
๙ ร้อยพันจงรักภักดี ๙ จากอีเมลยอดเยี่ยม
   ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
923.1593 ย - ก 
๙ เรื่องเพื่อความก้าวหน้า
   ว.วชิรเมธี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3144 ว-ก 
๙๙ คมธรรมในหลวง เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีค่าสง่างาม
   อ้อม ประนอม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.915 อ - ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 [1621]   [แสดง 11/32411 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM