เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดกลาง
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-gra หนังสืออ่านนอกเวลา (ขอยืมได้)
         main-juv หนังสือเยาวชน (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-ref หนังสืออ้างอิง
         main-res วิจัย
         main-sho หนังสือรวมเรื่องสั้น (ขอยืมได้)
2ห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์
3ห้องสมุดแผนงาน
         เอกสารงานแผนงาน (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดกลาง

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM