ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 464 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เคมี
ผลการค้นหา เลขเรียก
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 1-5
   สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 10-15
   สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 6-9
   สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา เคมีคลินิกและพิษวิทยาคลินิก หน่วยที่ 1-15
   สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.075
ส-บ 
แผนการสอน วิชาเคมี รหัสวิชา ว431 เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.32
ศ-ผ 
แผนการสอน วิชาเคมี เรื่องโครงสร้างอะตอม
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.32
ศ-ผ 
แผนการสอนวิชาเคมี รหัสวิชา ว033 เรื่องสารประกอบของคาร์บอน (1)
   ฉันทนีย์ สืบพงษ์พันธุ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.32
ฉ-ผ 
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อนวิชาเคมี (ม.4)
   บัวแก้ว รัตนกมุท / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
บ-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 [39]   [แสดง 8/464 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM