ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 110 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เคมี ข้อสอบและเฉลย
ผลการค้นหา เลขเรียก
เฉลยข้อสอบ Ent\'4 เทควิชาเคมี
   คณาจารย์สถาบัน Opinion / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
540.76 
เฉลยข้อสอบ QUOTA มช.เข้ามหาวิทยาลัย วิชาเคมี
   สมใจ นิลเกตุ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
540.76
ส - ฉ 
เฉลยข้อสอบวิชาเคมี สอวน. รอบที่ 1 ชั้นมัธยมปีที่ 1-3
   รัชพล ธนาภากรรัตนกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540.076 
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี2532-2537 ENTRANCE เคมี
   PSP / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
พ-ฉ 
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา เคมี
   ศศิธร แม้นสงวน และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
ศ-ฉ 
เฉลยข้อสอบแข่งขัน สอวน. ม.ต้น วิชาเคมี
   วีรวรรณ ศิวเวทกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540.76
ว-น 2559 
เฉลยข้อสอบโควตา ม.ช. ปี 38 - ปัจจุบัน วิชาเคมี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
540.76
-ฉ 
เฉลยข้อสอบโควตา มช. ปี2526-2537 วิชาเคมี
   ประสิทธิ์ จันต๊ะภา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
540
ป-ฉ 
เฉลยข้อสอบโควตา มช. วิชาเคมี
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
ฉ 
เฉลยข้อสอบโควตา มช.เคมี ปี 31-ปีปัจจุบัน
   อรุณี วงศ์วาศ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
912
อ-ฉ 
เฉลยข้อสอบโควตา มช.เคมี ปี 31-ปีปัจจุบัน
   อรุณี วงศ์วาศ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
540.76
อ-ฉ 
เตรียมสอบ Entrance ระบบใหม่ เคมี
   นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
น-ต 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10]   [แสดง 12/110 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM