ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1,418 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ข้อสอบและเฉลย
ผลการค้นหา เลขเรียก
คลังข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ม.4-5-6
   สมัย เหล่าวานิชย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510.76
ส - ค 
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาคปฏิบัติ (Portfolio)
   อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
720.76
อ - ค 
คว้าเกียร์ แนวข้อสอบ PAT 3 ฟิสิกส์ พร้อมเฉลยละเอียด 58-59
   สุรศักดิ์ เจริญฟูประเสริฐ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530.07
ส-ค 
คู่มือพิชิต ข้อสอบชิงทุนต่างประเทศวิชาเคมี / สุทัศน์ ไตรสถิตวร
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540 .76
ส - ค 
คู่มือพิชิตข้อสอบ วิชาเฉพาะ แพทย์และทันตแพทย์
   ฝ่ายวิชาการ บริษัทไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.76
ฝ - ค 
คู่มือวิทยาศาสตร์ 4 ม.2 เล่ม 2
   เสียว เชษฐศิริพงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
500.76
ส-ค 
คู่มือสอบ & เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ
   วินัย รัตนเชษฐากุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420.76
ว - ค 
คู่มือสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
   ฐานุวัชร์ รินนานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320.76
ฐ-ค 
คู่มือเตรียมสอบวิชาเฉพาะเข้ามหาวิทยาลัยคณะทันตแพทย์และเภสัชศ..
   สุพล สุขศรีมั่งมี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.16
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม1
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์
   กานธนิกา ชุณหะวัต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
373.76
ก - ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [119]   [แสดง 12/1418 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM