ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง พม่า ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ผลการค้นหา เลขเรียก
Amazing asean พม่า / พิภพ บุษราคัมวดี
   พิภพ บุษราคัมวดี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.91
พ-อ 
ยลดอยตุง
   เทพรัตนสุดาฯสยามบรมรชกุมารี,สมเด็จพระ
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 915.91
ท-ย 
ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : เมียนมาร์
   สุภฤกษ์ บุญทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.1
ส-ล 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / คัทลียา เหลียวมดี
   คัทลียา เหลียวมดี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.1
ค-ส 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
   คัทลียา เหลี่ยมดี / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
959.1
ค-ส 
สู่ดินแดนเขมรัฐ : เชียงตุง
   ดนัย ชนกล้าหาญ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
915.9104
ด-ส 
หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศพม่า = The Republic o..
    / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.91
ฝ-ห 
เปิดประตูเมียนมา / กริซ อึ้งวิฑูรสถิตย์
   กริซ อึ้งวิฑูรสถิตย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
915.96
ก - ป 
เมียงพม่า
   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.9104 
เมียงพม่า
   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.9104
น-ม 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM