ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ป๋วย อึ้งภากรณ์ , 2549 - 2542,ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,ไทย - - การเมืองการปกครอง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
mysqli: Table '.\ulib6\stathist_viewbib_bib_type' is marked as crashed and should be repaired
insert into stathist_viewbib_bib_type set 
		dat='05' ,
		 mon='12' ,
		  yea='2020' ,
			 statuid='20201205010411_1548' ,
			 head='12722' ,
			 foot='html' ,
			 dt='1607105052' 
		
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ป๋วย อึ้งภากรณ์
 ชื่อเรื่อง 
ป๋วย อึ้งภากรณ์ ประสบการณ์ และข้อคิดคนหนุ่มสาว/ ป๋วย อึ้งภากรณ์
 ISBN  974-709-206-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539
 เลขเรียก  923.3593 ป-ป
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  190 120 บาท
 หัวเรื่อง  ป๋วย อึ้งภากรณ์ , 2549 - 2542,ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,ไทย - - การเมืองการปกครอง
 ผู้แต่งร่วม  ,
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
923.3593 ป-ป 2004  
  Barcode: 076730
ห้องสมุดกลาง
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12722

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM