ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ชีววิทยา-ข้อสอบและเฉลย;-
ผลการค้นหา เลขเรียก
A question of Biology
   ยุพา ผลโภค / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
574.076
ย-อ 
ชีววิทยา : ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 33-39
   วิยะดา บัติประโคน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
574
ว-ช 
ชีววิทยา : เฉลยEntrance ปี26-39
   สมชาย ฉันทศิริวรรณ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
574.076
ส-ช 
ชีววิทยา : เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2533-2539
   แม็ค, สำนักพิมพ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
574
ม-ช 
ชีววิทยา : เฉลยข้อสอบโควตามช. ปี 31-39
   ช้างเผือกวิชาการ, โรงเรียน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
574.76
ช-ช 
ชีววิทยา : เฉลยข้อสอบโควต้า ม.ช.ปี 31-39 (แยกตามบท)
   ช้างเผือกวิชาการ, โรงเรียน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
574
ช-ช 
ชีววิทยา : เฉลยข้อสอบโควต้า ม.ช.ปี 31-39
   ช้างเผือกวิชาการ, โรงเรียน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
574
ช-ช 
ชีววิทยา-โควต้า
   เมตตาศึกษาเวลาพิเศษ, / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
574
ม-ช 
ชีววิทยา
   ปรีชา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
574
ป-ช 
ชีววิทยา
   เกษม ศรีพงษ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
574.076
ก-ช 
ชีววิทยา
   เมตตาศึกษา(เวลาพิเศษ), / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
574
ม-ช 
ชีววิทยา
   เมตตาศึกษา(เวลาพิเศษ), / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
574
ม-ช 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM