ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์,-
ผลการค้นหา เลขเรียก
HYPER CUBE
   คอมฯ-วิศวะฯ ลาดกระบัง, ชุมนุม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005
ค-ฮ 
The page Mill 2.0 How| workbook
   พิเชษฐ์ ศรีรัตนา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.711
พ-ด 
คอมพิวเตอร์คู่มือศึกษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักคอมพิวเตอร์หน้าใหม่
   Stephens, Margaret / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
004.16
ส-ค 
คอมพิวเตอร์สำหรับเลขานุการ หน่วยที่ 1-8
   สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3819
ส-ค 
วิชา SC.70 โลตัส 1-2-3
   สาธิต วงศ์ประทีป / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001.6425
ส-ว 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
   เชารี่, คาสแมน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.334
ช-ส 
เทคนิคการเขียน กราฟิกบนเทอร์โบเบสิก
   อาจหาญ สัตยารักษ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001.642
อ-ท 
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารในภาครัฐบาล ห..
   สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3819 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ dBASE III Plus
   ยืน ภู่วรวรรณ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001.642
ย-ป 
โปรแกรมสำเร็จรูป LOTUS 1-2-3 VERSION 2.2 และ 2.3
   ชูศักดิ์ อุดมศรี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.75
ช-ป 
ไมโครคอมพิวเตอร์ กับงานออฟฟิศออโตเมชัน
   ทักษิณา สวนานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
651.8
ท-ม 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM