ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ออกแบบเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Dreamweaver + photoshop + flash
   ฟอร์จูน สิริศุภรัชต์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.369
ฟ-อ 
Flash Animation สำหรับงานพรีเซนต์ และเว็บไซต์
   ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

006.696
ป-ฟ 
The Art of may who
   ชยนพ บุญประกอบ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.696
ช-อ 
ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพด้วย Premiere Pro 2 & After effec..
   จุฑามาศ จิวะสังข์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.6869
จ-ต 
SketchUp 8 + V-Ray
   นพดล วศินสิทธิสุข / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.686
น-ส 
Photoshop + illustrator graphic design = สร้างงานโฆษณา ปกนิ..
   ชาตพล นภาวารี / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.68
ช-ฟ 
การสร้างระบบอัตโนมัติด้วย LabVIEW ร่วมกับระบบ Data acquisiti..
   กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.6869
ก-ก 
ก้าวสู่โลก 3 มิติ 3D Studio Max
   ศุภพงศ์ เลิศสินธวานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.693
ศ-ก 
คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้งาน Adobe Photoshop 6
   ประชา พฤกษ์ประเสริฐ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.67
ป-ค 
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 : 2D drafting สำหรับงานเขีย..
   ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

006.68
ภ-ค 
คู่มือเรียนแบบเร่งด่วน Animation Flash 8
   ซัม สาวพัตร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.696
ซ-ค 
สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย AFTER EFFECTS CS6 ..
   จุฑามาส จิวะสังข์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.696
จ-ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM