ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 315 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผม--สตีฟ จ็อบส์ = I, Steve : Steve Jobs in his own words
   บีห์ม, จอร์จ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
926.2193
บ-ผ 
ออกแบบเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Dreamweaver + photoshop + flash
   ฟอร์จูน สิริศุภรัชต์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.369
ฟ-อ 
สร้างสื่อมัลติมีเดีย และ CAI ด้วย Authorware 7 ฉบับสมบูรณ์
   สราญ ปริสุทธิกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.7869
ส-ส 
สร้างเอฟเฟ็กต์ให้กับวิดีโอด้วย After Effect CS5
   ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.696
ธ-ส 
คู่มือใช้งาน Mac OS X Mavericks & iLife/iWork ฉบับสมบูรณ์
   สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.4469
ส-ค 
คู่มือการใช้งาน Premiere Por CS5
   พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.696
พ-ค 
Flash Animation สำหรับงานพรีเซนต์ และเว็บไซต์
   ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

006.696
ป-ฟ 
Graphic design for printing & publishing
   อนัน วาโชะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.6869
อ - ก 
Intro to animation
   ธรรมปพน ลีอำนวยโชค / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
006.696
ธ-อ 
Office 2010 ฉบับสมบูรณ์
   พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

005.369
พ-อ 
PC Entertainment เปิดโลกบันเทิงบนพีซีตัวเก่ง
   มนตรี คงมหาพฤกษ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
004.16
ม-พ 
SketchUp 2016
   บุญทรัพย์ วิชาญางกูร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
006.68
บ - ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [27]   [แสดง 12/315 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM