ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การศึกษาชั้นมัธยม ข้อสอบและเฉลย
ผลการค้นหา เลขเรียก
9 วิชาสามัญรวมโจทย์
   กษิติ์เดช สุนทรานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
373.076
ก - ก 
GAT เชื่อมโยง
   นกหวีด ศรคม สิงห์ทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
153.94
น - ก 
คู่มือ ม.2 (รวมทุกวิชา)
   เดอะเมนเตอร์ (The Mentor) / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
373.076
ด-ค 
คู่มือเตรียมสอบ ม.2
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
372.076
ค-ค 
ติวเข้มม.3 สอบเข้าม.4 พิชิตข้อสอบเต็ม100% ภายใน5วัน
   พิทักษ์ ศิริพรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
373.076
พ-ต 
รวมข้อสอบฉบับจริง O-Net ม.6 วิชา สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ ก..
   วีรวรรณ ศิวเวทกุล / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
613.06
ว-ร 
รวมข้อสอบฉบับจริง O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   วงศกร ภู่ทอง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300.76
ว-ร ฉ.3 
สรุปเนื้อหาหลักคิดและวิเคราะห์โจทย์แบบเข้มข้น ชั้นมัธยมศึกษา..
   กานธนิกา ชุณหะวัต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510.74
ก-ส 2559 
เก็งข้อสอบ LAS ม.2
   จุฑาฎา เทพวรรณและคณะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
373.076
จ-ก 
เก็งข้อสอบ LAS ม.5
   จุฑาฏา เทพวรรณและคนอื่นๆ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
373.076
จ-ก 
เก็งข้อสอบ O-Net ม.6
   มาริสา สำลีและคณะ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
373.076
ม-ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM