ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 17 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการค้นหา เลขเรียก
คำสอนพ่อ: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ..
   ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาฯ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.915
ภ- ค 
ศาสตร์พระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมกฏหมาย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
923.1593
ค - ศ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุ้งกระเบน = Kung krabaen ..
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 307.14
ภ - ค 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปากพนัง = Pak phanang
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 307.14
ภ - ค 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไกลกังวล = Llai kangwon
   ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 307.14
ภ - ค 
การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ..
   อภิชัย พันธเสน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
338.642
อ - ก 
งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ..
   วันเพ็ญ ชัยคำภา, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 330.9593
ว-ง 
งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ..
   อารันต์ พัฒนโนทัย, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 330.9593
อ-ง 
งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ..
   สมชาย วงศ์วิเศษ, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 330.9593
ส-ง 
ทฤษฎีใหม่ในหลวง ชีวิตที่พอเพียง
   ราศรี บุรุษรัตนพันธุ์, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
630
ร-ท 
ทฤษฎีใหม่ในหลวง ชีวิตที่พอเพียง
   ราศรี บุรุษรัตนพันธุ์, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
630
ร-ท 
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโน..
   สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
330.9593
ส-บ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/17 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM