ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 92 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์ ข้อสอบและเฉลย
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือวิทยาศาสตร์ 4 ม.2 เล่ม 2
   เสียว เชษฐศิริพงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
500.76
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม1
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์
   กานธนิกา ชุณหะวัต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
373.76
ก - ค 
คู่มือเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาฉบับเน้นโจทย์ข้อสอบวิทยาศา..
   สมาน แก้วไวยุทธ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.6
ส - ค 
ตะลุยโจทย์ 10 ปี พิชิตวิทย์ ม.ปลาย
   กานต์ชนก โมราทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.6
ก - ต 
อ่านขาด คณิต - วิทย์ ม.ต้น
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510.76
ท - อ 
เจาะข้อสอบ 9 วิชาสามัญฉบับสมบูรณ์สายวิทย์
   สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.6
ส - จ 
เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับม.ต้น (IJSO)
   สมาน แก้วไวยุทธ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500.76
ส - ฉ 
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4
   สำราญ พฤกษ์สุนทร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500.76
ส - น 
แนวข้อสอบออกบ่อย ม.3 สอบเข้า ม.4
   นิลุบล ลาลีสาภ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
373.076
น - น 
HI-SPEED 'ลุยโจทย์ข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน O-NET เตรียมสอบม...
   เย็นฤทัย ดีอินทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
506.7
ย-ฮ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 [8]   [แสดง 12/92 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM