ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 64 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สังคมศึกษา - ข้อสอบและเฉลย
ผลการค้นหา เลขเรียก
เตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / วรวิทย์ จันทรวงศ์
   วรวิทย์ จันทรวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
300
ว - ต 
ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา (ม.4-ม.6)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300.76
พ-ต 
Mini คัมภีร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-5-6 Entrance O-NET
   วิทยา ปานะบุตร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
373.83
ว-ค 
กรุความรู้...สังคมศึกษา ฉ. 1 / สุชญาณ ชัยชนะ
   สุชญาณ ชัยชนะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
373.83
ส-ก 
กรุความรู้...สังคมศึกษา ฉ. 2 / สุชญาณ ชัยชนะ
   สุชญาณ ชัยชนะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
373.83
ส-ก 
กรุความรู้สังคมศึกษา
   สุชญาณ ชัยชนะ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300.76 
คลังมหาข้อสอบ A-NET and O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ณัทธนิต เหลี่ยวไพโรจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
378.16
ณ-ค 
คัมภีร์เฉลยข้อสอบมากกว่า 20 พ.ศ. วิชาสังคมศึกษา ม.ช. (สายวิท..
   สมใจ นิลเกตุ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300.76
ส-ว 
คู่มือ - เตรียมสอบ สังคมศึกษา O - NET ม.3
   เคน จันทร์วงษ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300.076
ค-ส 
คู่มือ - เตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1
   เคน จันทร์วงษ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300.76
ค-ค 
คู่มือ เตรียมสอบสังคมศึกษา ม.4-5-6
   เพ็ญสุรัตน์ หอมแย้ม และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300.76 
คู่มือ
   วิทยา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
373.83
ว-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 12/64 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM