ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น a รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชมชื่น สิทธิเวช

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
mysqli: Table '.\ulib6\stathist_viewbib_bib_type' is marked as crashed and should be repaired
insert into stathist_viewbib_bib_type set 
		dat='16' ,
		 mon='04' ,
		  yea='2021' ,
			 statuid='20210416181929_2802' ,
			 head='45838' ,
			 foot='html' ,
			 dt='1618571971' 
		
ภาพปก
 ผู้แต่ง  a ชมชื่น สิทธิเวช
 ชื่อเรื่อง 
โยคะเพื่อสุขภาพ / ชมชื่น สิทธิเวช
 ISBN  978-974-16-8410-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน), 2553
 เลขเรียก  613.7046 ช-ย
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 21 (ฉบับปรับปรุง)
 ลักษณะทางกายภาพ  190 หน้า ; ภาพประกอบ 155 บาท
 หมายเหตุ  หนังสือจากคณะวิทยาการจัดการ
 หัวเรื่อง  โยคะ
 หัวเรื่อง  โยคะ (กายบริหาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
613.7046 ช-ย 2553  
  Barcode: 078273
ห้องสมุดกลาง
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 45838

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM