ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 23 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เพ็ญศรี จันทร์ดวง
ผลการค้นหา เลขเรียก
ภาษาไทย กข : มองข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 33-39
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
495.9176
พ-ภ 
ภาษาไทย กข : มองข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 33-39
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
795.9176
พ-ภ 
สำนวนไทย
   กุสุมา รักษมณีและคณะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.99591
ก-ส 
เสริมทักษะวรรณลักษณ์วิจารณ์ เล่ม2
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91076
พ-ส 
เสริมทักษะวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม4
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91076
พ-ส 
แบบทดสอบ ภาษาไทย ม.6 เล่ม 2
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
495.91076
พ-บ 
แบบทดสอบภาษาไทย ม.6 เล่ม 1
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
495.91076
พ-บ 
แบบทดสอบภาษาไทย ม.6 เล่ม 1
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
495.91
พ-บ 
แบบทดสอบภาษาไทย ม.6 เล่ม 1
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91
พ-บ 
แบบทดสอบภาษาไทย ม.6 เล่ม 1
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91
พ-บ 
แบบทดสอบภาษาไทย ม.6 เล่ม 2
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
495.91
พ-บ 
แบบทดสอบภาษาไทย ม.6 เล่ม 2
   เพ็ญศรี จันทร์ดวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91
พ-บ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/23 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM