ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เชษฐ์ ชั้นสกุลดี
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปรับปรุงล่าสุด
   เชษฐ์ ชั้นสกุลดี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
520
ช-ค 
คู่มือ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
   เชษฐ์ ชั้นสกุลดี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
500
ช-ค 
เฉลยข้อสอบ GAT ความถนัดทั่วไป
   เชษฐ์ ชั้นสกุลดี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
500
ช-ฉ 
แนวข้อสอบ O-NET ม.3
   เชษฐ์ ชั้นสกุลดี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
507.6
ช-น 
ข้อสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
   เชษฐ์ ชั้นสกุลดี / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
378.076
ช-ข 
คู่มือเตรียมสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ Professional an..
   เชษฐ์ ชั้นสกุลดี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500.076
ช-ค 
เฉลยข้อสอบจริง GAT ครั้งที่ 1 และ 2 ปี 52 และ B-GAT ความถนัด..
   เชษฐ์ ชั้นสกุลดี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
378.16
ช-ฉ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM