ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุพล สุขศรีมั่งมี
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความถนัดทางแพทย์และความรู้ทั่วไปทางแพทย์-พยาบาล
   สุพล ด้วยตั้งใจ(สุขศรีมั่งมี)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
371.076
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบวิชาเฉพาะเข้ามหาวิทยาลัยคณะทันตแพทย์และเภสัชศ..
   สุพล สุขศรีมั่งมี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.16
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ภาษาไทย เรียงคว..
   สุพล ด้วยตั้งใจ (สุขศรีมั่งมี)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.910712
ส - ค 
ความถนัดทางวิชาการ(SAT) Scholastic Aptitude Tests
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
378.16
ส-ค 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายและความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฏ..
   สุพล สุขศรีมั่งมี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
340
ส-ค 
คู่มือสอบ GAT เข้ามหาวิทยาลัยตามแนวข้อสอบปัจจุบัน ความถนัดทั..
   สุพล สุขศรีมั่งมี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
378.16
ส-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM