ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุคนธ์ สินธพานนท์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดกระบวนการเรียนรู้ : เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรก..
   สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.3
ส-ก 
คู่มือครูและแผนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.4
   สุคนธ์ สินธพานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.1
ส - ค 
คู่มือครูและแผนการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนิ..
   สุคนธ์ สินธพานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.1
ส - ค 
สื่อการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา..
   สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
170.7
ส-ส 
แบบทดสอบสังคมศีกษา ม.2
   สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.26
ส-บ 
แบบทดสอบสังคมศึกษา ม.1
   สุคนธ์ สินธพานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
300 
แบบทดสอบสังคมศึกษา ม.2
   สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.26
ส-บ 
แบบทดสอบสังคมศึกษา ม.2
   สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.26
ส-บ 
แบบทดสอบสังคมศึกษา ม.2
   สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.26
ส-บ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM