ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 29 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สามารถ พงศ์ไพบูลย์
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือเตรียมสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
507.6
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชี..
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส-ค 
หัวใจวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
507
ส-ห 
เฉลย-เก็ง ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ม.3 เข้า ม.4
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส-ฉ 
วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่มรวมเทอม 1-2 = Quick Review:science
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส-ว 
Struceture for Entrance
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
420 
กุญแจวิทยาศาสตร์ ม2 เล่มรวม 1-2
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ส-ก
507
ฉ1 
คู่มือสอบเทียบ ม.3
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
371.26
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบ NT ม.2 วิทยาศาสตร์
   ลัดดาวัลย์ เสียงสังข์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
500.76
ล-ค 
คู่มือเตรียมสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3
   สามารถ พงศ์ไพบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.6
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม. 1-2-3
   ลัดดาวัลย์ เสียงสังข์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
500.76
ล-ค 
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.2
   จันทนา พิทยาตระกูล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
500.76
จ-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/29 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM