ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 30 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศึกษาธิการ,กระทรวง
ผลการค้นหา เลขเรียก
ขบวนการเสรีไทย
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3043
ศ-ข 
ของเล่น : เรามาหัดทำกัน
   ศึกษาธิการ,กระทรวง กรมวิชาการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
745.592
ศ-ข 
คู่มือการจัดกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตร ม...
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
อ 371.89
ศ-ค 
คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ 2521
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.266
ศ-ค 
คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศั..
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 371.26
ศ-ค 
คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศั..
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
อ 471.26
ศ-ค 
คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
อ 371.26
ศ-ค 
คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น2521
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.26
ศ-ค 
คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น2522
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.266
ศ-ค 
คู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น2523
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.266
ศ-ค 
คู่มือการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง 2533
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
378.16
ศ-ค 
คู่มือครู วิชาเคมี เล่ม 4 ว 033-15
   ศึกษาธิการ,กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
ศ-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/30 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM