ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
mysqli: Duplicate entry '2485005' for key 'PRIMARY'
insert into stathist_viewbib_bib_type set 
		dat='28' ,
		 mon='11' ,
		  yea='2022' ,
			 statuid='20221128090033_4533' ,
			 head='47874' ,
			 foot='html' ,
			 dt='1669600834' 
		
ภาพปก
 ผู้แต่ง  พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
 ชื่อเรื่อง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป / พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
 ISBN  978-974-28-8932-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554
 เลขเรียก  346.077 พ-ห
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  239 หน้า ; 26 ซม. 220 บาท
 หัวเรื่อง  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--หนี้
 หัวเรื่อง  หนี้
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
346.077 พ-ห 2554  
  Barcode: 081774
ห้องสมุดกลาง
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 47874

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM