ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 50 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปรีชา สุวรรณพินิจ
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 ภาค ชีววิทยา
   ปรีชา สุวรรณพินิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
570
ป-ค 
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
   ปรีชา สุวรรณพินิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
507.6
ป-ค 
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชีววิทยา
   ปรีชา สุวรรณพินิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
574.076
ป-ค 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.3
   ปรีชา สุวรรณพินิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส-ต 
ตะลุยโจทย์ข้อสอบชีววิทยา ม.4
   ปรีชา สุวรรณพินิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
570.56
ป-ต 
แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.1
   ปรีชา สุวรรณพินิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
531
ป-ค
ฉ3 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.2
   ปรีชา สุวรรณพินิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507
ธ-ค 
คณิตศาสตร์ 203
   ปรีชา สุวรรณพินิจ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ป-ค 
คุ่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ม.1
   ปรีชา สุวรรณพินิจ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
500 
คู่มือประกอบการเรียนและเตรียมตัวสอบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   ปรีชา สุวรรณพินิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
502
ป - ค 
คู่มือวิชาสามัญ 2 ภาษาไทย 1 และวิทยาศาสตร์ 1
   ปรีชา สุวรรณพินิจ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
080
ป-ค 
คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 ภาคชีววิทยา ฉบับเน้นความเป็นเลิศ
   ปรีชา สุวรรณพินิจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
570
ป-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/50 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM