ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 24 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
ผลการค้นหา เลขเรียก
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.4
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
530
จ- ต 
Top Secret จากต้นจนเป็นเซียน ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม3
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530.076 
Top Secret จากต้นจนเป็นเซียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม1
   ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530.076 
คณิตศาสตร์ ม.4.ค.012
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
510. 
คัมภีร์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
510.76
จ-ค 
คัมภีร์ คณิตศาสตร์ ม.1
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
510
จ-ค 
คู่มือประกอบการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.4 - 6 เล่..
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510.76 
คู่มือรวมสุดยอดเทคนิคฟิสิกส์
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
541.3078
จ-ค 
คู่มือสารการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
จ-ค 
คู่มือสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 4
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510.76 
คู่มือเตรียมสอบ A-NET คณิตศาสตร์ ม.4-5-6
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
จ-ค 
คู่มือเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
จ-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/24 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM