ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลการค้นหา เลขเรียก
พลังแผ่นดิน
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593
ก - พ 
120 ปี ไฟฟ้าไทย พุทธศักราช 2427-2547
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3
ก-น 
15 ปี แห่งความมุ่งมั่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ การ..
   ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 634.9
ฝ-ห 
คู่มือประหยัดไฟฟ้า
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.32
ก-ค 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   สโมสรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 921
ส-พ 
พื้นที่ปลูกป่า กฟผ. ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
   โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 634.9
ค-พ 
ย้อนหลังบางแง่มุมในพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเ..
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 929.7593
ก-ย 
รายงานประจำปี 2548 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
354.593092
ก-ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM