ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กระทรวงสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
"สายใยรัก พระองค์ที ๔ ปี"
   กระทรวงสาธารณสุข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1
ก-ส 
กร ทัพพะรังสี หนึ่งปีกับการพัฒนาสาธารณสุข
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
351.77
ก-ก 
การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2547
   กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.95
ก-ก 
การประชุมวิชาการทักษะชีวิตครั้งที่ 5 เรื่อง การพัฒนาระบบการเ..
   กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
614
ส-ก 
การสอนเพศศึกษา : ทำอย่างไร
   กระทรวงสาธารณสุข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613.907
ส-ก 
กินตามแม่
   กระทรวงสาธารณสุข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
641.5
ก-ก 
คู่มือการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร..
   กระทรวงสาธารณสุข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.152
ก-ค 
คู่มือการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613.0434
ก-ค 
รายงานการประชุมวิชาการทักษะชีวิต ครั้งที่ 4 เรื่องทักษะชีวิต..
   กระทรวงสาธารณสุข,กรมสุขภาพจิต / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
614
ก-ร 
รายงานการวิจัย เรื่องการสร้างแบบประเมินทักษะชีวิตและผลการส่ง..
   กระทรวงสาธารณสุข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.7
ก-ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM