ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 24 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมใจ นิลเกตุ
ผลการค้นหา เลขเรียก
ข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด วิชา 06 วิทยาศาสตร์ 2 มช
   สมใจ นิลเกตุ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
500.76
ส-ข 
ข้อสอบพร้อมเฉลยวิธีอย่างละเอียด วิชาภาษาไทย เตรียมสอบโควตาทุ..
   สมใจ นิลเกตุ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
495.91
ส-ข 
ข้อสอบเสริมความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ
   สมใจ นิลเกตุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

420.76
ส-ข 
ข้อสอบเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย
   สมใจ นิลเกตุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91076
ส-ข 
ข้อสอบเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษา
   สมใจ นิลเกตุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300.076
ส-ข 
ข้อสอบเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย วิชาเคมี
   สมใจ นิลเกตุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540.76
ส-ข 
ข้อสอบเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย สังคมศึกษา
   สมใจ นิลเกตุ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300.76
ส-ข 
คัมภีร์เฉลยข้อสอบมากกว่า 20 พ.ศ. วิชาสังคมศึกษา ม.ช. (สายวิท..
   สมใจ นิลเกตุ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300.76
ส-ว 
รวมข้อสอบพร้อมเฉลยแบบเหตุผลวิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 1
   สมใจ นิลเกตุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รวมข้อสอบพร้อมเฉลยแบบเหตุผลวิชาอังกฤษ เล่ม 1 โควตา (Quota) ..
   สมใจ นิลเกตุ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420.76
ส-ร 
รวมข้อสอบวิชาสังคมศึกษา สายวิทย์และสายศิลป์ Quota มหาวิทยาลั..
   สมใจ นิลเกตุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
373.83
ส-ร 
เฉลยข้อสอบ QUOTA มช. เข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาฝรั่งเศส
   สมใจ นิลเกตุ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
420.76
ส - ฉ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/24 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM