ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 296 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการค้นหา เลขเรียก
ภูมินาม อำเภอไทรน้อย = Place names of Sainoi, Nonthaburi
   พิศาล บุญผูก
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 915.9304
พ-ภ 
120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593
ม-ห 
ทำเนียบมหาบัณฑิต รุ่นที่ 14, บัณฑิต รุ่นที่ 26 มสธ. ปีการ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 378.59311
ม-ท 
ท้องถิ่นปากเกร็ด = Pakkred stories uncovered
   พิศาล บุญผูก
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 915.9304
พ-ท 
ภูมินามอำเภอบางบัวทอง = Place Names of Bangbuathong,Nonthabu..
   พิศาล บุญผูก
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 915.9304
พ--ภ 
ภูมินามอำเภอปากเกร็ด = Place names of Pakkred Nonthaburi
   พิศาล บุญผูก
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 915.9304
พ-ภ 
วัดในอำเภอไทรน้อย : Temples in Sainoi
   พิศาล บุญผูก
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 294.33
พ-ว 
เอกสารการฝึกปฏิบัติรายวิชา ความรู้เฉพาะวิชาชีพการพิมพ์ 1 หน่..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
686
ม-อ 
เอกสารการฝึกปฏิบัติรายวิชา ความรู้เฉพาะวิชาชีพการพิมพ์ 2 หน่..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
686.2315
ม-อ 
เอกสารการฝึกปฏิบัติรายวิชา ความรู้เฉพาะวิชาชีพการพิมพ์ 3 หน่..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
686
ม-อ 
เอกสารการฝึกปฏิบัติรายวิชา ความรู้เฉพาะวิชาชีพหลังการพิมพ์ 1..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
686.2
ม-อ 
เอกสารการฝึกปฏิบัติรายวิชา ความรู้เฉพาะวิชาชีพหลังการพิมพ์ 2..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
686.3
ม-อ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [25]   [แสดง 12/296 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM