ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 31 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุทัศน์ ไตรสถิตวร
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เคมี)
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
504.76
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เคมี)
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
507
ส-ค 
ตะลุยโจทย์เข้มอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (เคมี)
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
507
ส-ต 
โจทย์พิเศษ วิทยาศาสตร์ 500 ข้อสอบยาก ม.3 สอบเค้า ม.4
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
507.712
ส-จ 
คู่มือพิชิต ข้อสอบชิงทุนต่างประเทศวิชาเคมี / สุทัศน์ ไตรสถิตวร
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540 .76
ส - ค 
เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับม.ต้น (IJSO)
   สมาน แก้วไวยุทธ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500.76
ส - ฉ 
CHEM TESTS ม.ปลาย
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
ส-ช 
CHEM TESTS ม.ปลาย
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
540
ส-ช 
คู่มือเคมี 1 ว.432
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
540
ส-ค 
คู่มือเคมี 1 ว.432
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบ Entrance ระบบใหม่ เคมี
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
540
ส-ค 
คู่มือเตรียมสอบ เคมี 3 ว.037
   สุทัศน์ ไตรสถิตวร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
540
ส-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/31 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM