ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง คมกฤษณ์ ติณจินดา
ผลการค้นหา เลขเรียก
PHYSICS TEAST ม.4 ว421 ว021
   คมกฤษณ์ ติณจินดา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530 
พิชิต Admissions ใน 30 วัน ฟิสิกส์
   คมกฤษณ์ ติณจินดา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
530.076
ค-พ 
พิชิต Admissions ใน 30วัน ฟิสิกส์ (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6)
   คมกฤษณ์ ติณจินดา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530
ค-พ 
พิชิต Admissions ใน 30วัน ฟิสิกส์(ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6)
   คมกฤษณ์ ติณจินดา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530
ค-พ 
ล้วงลึกศัพท์ฟิสิกส์
   คมกฤษณ์ ติณจินดา / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530.03
ค-ล 
เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เตรียมอุดม มหิด..
   คมกฤษณ์ ติณจินดา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง),นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
530.076
ค - ต 
เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เตรียมอุดม มหิด..
   คมกฤษณ์ ติณจินดา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
530.076
ค - ต 
เตรียมสอบ ม.3เข้าม.4 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เตรียมอุดมศึกษา/ม..
   คมกฤษณ์ ติณจินดา / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
530.076
ค-ต 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.ปลาย
   คมกฤษณ์ ติณจินดา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
520
ค-ล 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM