ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10,679 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง -
ผลการค้นหา เลขเรียก
หัวใจเคมีคำนวณเล่ม1เรื่องปริมาณสัมพันธ์และก๊าซ
   สำราญ ทั่งทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง),นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
540.76
ส-ห 
หัวใจเคมีคำนวณเล่ม2 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคม..
   สำราญ พฤกษ์สุนทร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
540.76
ส-ห
ฉ1 
หัวใจเคมีม.4-5-6
   ลัดดาวัลย์ เสียงสังขื
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
540.712
ล-ห 
เคมีo-net
   วีระชาติ สวนไพรินทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
540
ว-ค 
เคมีพื้นฐานม.4-6ตรียมสอบO-NETประจำภาคทั้งสายวิทยืและสายศิลป์
   สำราญ พฤกษ์สุนทร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
540.76
ส-ค
ฉ1 
เคมีม.4-6 เล่ม3รายวิชาเพิ่มเติม
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540.76
ส-ค 
เคมีม.4-6เล่ม2รายวิชาเพิ่มเติม
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
540
ส-ค 
เคมีม.4-6เล่ม5(รายวิชาเพิ่มเติม)
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
540
ส-ค 
เคมีม.5เล่ม3 เนื้ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส
   วีระชาติ สวนไพรินทร์
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
540
ว-ค
ฉ1 
เคมีม5เล่ม3-4
   สำราญ พฤกษ์สุนทร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
540
ส-ค 
เคมีรวม ม.4-5-6ช่วงชั้นทั้4(ม.4-ท.6)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย..
   วีระชาติ สวนไพรินทร์
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
542
ว-ค 
เคมีเล่ม2ช่วงชั้นที่4(ม.4-ม.6)ชั้นม.4
   วีระชาติ สวนไพรินทร์
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540
ว-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [890]   [แสดง 12/10679 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM