ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10,633 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง -
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไทยศึกษา
   ฑิตฐิตา นาคเกษม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
959.3
ฑ-ท 
ไทยศึกษา
   สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
309.15
ส-ท 
ไทยสามัญ 1 และสามัญ 2
   สุนีย์ สินธุเดชะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91
ส-ท 
ไทยสิบสองปันนา เล่ม 1
   บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง),นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
390.09593
บ-ท 
ไทยสิบสองปันนา เล่ม 2
   บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
390.09593
บ-ท 
ไปเมืองนอก
   อนุสรณ์มงคลการ, พระองค์เจ้า / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

อ - ป 
ไปเมืองนอก พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ
   อนุสรณ์มงคลการ, พระองค์เจ้า / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

อ -ป 
ไผ่เสียดยอด ลงคืนเลาขลุ่ย
   นพดล เจนอักษร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
923.7
น-ผ 
ไพรผาดำ ภาค 1
   ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

ช-พ 
ไฟชีวิต ตำนานแห่งงานศิลป์ วินเซนท์ แวนโกท์ เล่ม 1
   สโตน, เออร์วิง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
927.4
ส-ฟ 
ไฟชีวิต ตำนานแห่งงานศิลป์ วินเซนท์ แวนโกท์ เล่ม 2
   สโตน, เออร์วิง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
927.4
ส-ฟ 
ไฟฟ้า : คู่มือเตรียมสอบเข้า ปวส.-ปริญญาตรี
   เทคโนโลยีพระจิมเกล้า พระนครเหนือ, สถาบัน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
537.76
ท-ฟ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 [887]   [แสดง 12/10633 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM