ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10,634 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง -
ผลการค้นหา เลขเรียก
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4-5-6
   ทวีศักดื บุญบูชาไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ท-ล
520.076
ฉ1 
โลกของหนูแหวน (ภาคก่อนวัยรุ่น)
   ศราวก / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือรวมเรื่องสั้น(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส
ศ-ล 
โลกทรรศน์เยาวชน
   อนุช อาภาภิรม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
089.9591
อ-ล 
โลกทัศน์ของคนไทย วิเคราะห์จากวรรณคดี คำสอนสมัยสุโขทัย
   ปัญญา บริสุทธิ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
809
ป-ล 
โลกทั้งใบให้ไทยเมืองเดียว
   จักรภพ เพ็ญเเข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
910
จ-ล 
โลกน่ารู้ชุด"นักวิทยาศาสตร์"
   ชุลีพร สุขสุวรรณ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
925
ช-ล 
โลกประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย : ตะวันออก
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
909
ล 
โลกยนิทาน
   ธีรภัทร เจริญสุข / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ธ-ล 
โลกยามชรา
   บริบูรณ์ พรพิบูลย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
155.67
บ-ล 
โลกลึกลับของทิเบต
   บรรยง บุญฤทธิ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
951.5
บ-ล 
โลกวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา พืช สัตว์ และนิเวศวิทยา
   อีแวนส์, ไอฟอร์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 574
อ-ล 
โลกวิทยาศาสตร์
   วิริยะ พูลวิริยะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ว-ล 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 [887]   [แสดง 12/10634 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM