ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10,632 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง -
ผลการค้นหา เลขเรียก
โดเบอร์แมน
   บัณฑิตย์ สุริยพันธ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
636.7
บ-ด 
โทษฐานที่รู้จักกัน
   อุดม แต้พานิช / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

อ-ท 
โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี
   สว่าง เลิศฤทธิ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
930.1
ส-บ 
โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี
   ศิลปากร, กรม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
709.593
ศ-บ 
โบราณสถานเล่ม 1
   วิชิต สุวรรณปรีชา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3
ว-บ 
โบรารคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา
   ศรีศักร วัลลิโภดม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
913.593
ศ-บ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ dBASE III Plus
   ยืน ภู่วรวรรณ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001.642
ย-ป 
โปรแกรมจัดระบบงาน MS-DOS
   ยืน ภู่วรวรรณ และคณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
01.642
ย-ป 
โปรแกรมสำเร็จรูป LOTUS 1-2-3
   ชูศักดิ์ อุดมศรี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001.642
ช-ป 
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
   สุชาติ โสมประยูร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613.7
ส-ป 
โปสการ์ดแทนความรู้สึกถึงเธอ
   เหลียว, จิมมี่ / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ห-ป 
โปแลนด์ราชย์
   เสฐียร โกเศส คอร์ลิน / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ส-ป 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 [886]   [แสดง 12/10632 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM