ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 44 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง PAT
ผลการค้นหา เลขเรียก
ติวเข้ม ม.4-5-6 ภาษาฝรั่งเศส เตรียมสอบ PAT 7.1
   เอกวีร์ ประยูรศุข
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
440.76
อ - ต 
พิชิตสอบ PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศสมั่นใจเต็ม 100
   พิมพ์พลอย ปากเพรียว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
440.7
พ - พ 
เก็งข้อสอบเคมีเพื่อเตรียมตัวสอบชั้น ม.4-ม.6 O-NET Admission ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
540.76
ท - ก 
แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครูความรู้รอบตัว..
   ณัฐชนก รูปประดิษฐ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.262
ณ - น ฉ.1-2 
แนะวิธีคิดพิชิตข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มั่นใจเต็ม..
   ดุษณี บานชื่น
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
510.76
ด - น 
โจทย์ขั้นเทพ พิชิต GAT&PAT (ล.1)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.94076
ส - จ 
Anatomy of an illness as perceived by the patient : reflecti..
   Cousins, Norman / 1979
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
362.19
C-A 
Core PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ณัฐพันธ์ เพชรคง / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
720.76
ณ-ค 
CRACK แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ PAT 1 หมอ 7 วิชาสามัญ
   ณัฐ อุดมพาณิชย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ณ-ค 
Engineering Sense 2 แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3..
   ปิยณัท สัจจะรัตนะโชติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
620.076
ป - อ 
Engineering Sense แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3
   ปิยณัท สัจจะรัตนะโชติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
378.16
ป-อ 
Engineering Sense แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3
   ปิยณัท สัจจะรัตนะโชติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.16
ป-อ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/44 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM