ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 657 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง :
ผลการค้นหา เลขเรียก
การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน
   ชนาธิป พรกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.3
ช-ก 
การเขียนสารคดีภาคปฎิบัติ
   ธัญญา สังขพันธานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
808.066
ธ-ม 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
   สมพร ประเสริฐส่งสกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
571.538
ส-ก 
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 เนื่อง..
   มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 708.9593
ม-ก 
การใช้ภาษาไทย
   คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง),นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
495.918
ค-ก 
ขวัญใจไอดอล
   คาบอท, เม็ก / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

น-ว 
ขับปลอดภัย คลายกังวล
   สมพงษ์ ใจซื่อ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
629.283
ส-ข 
ข่าวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่นๆ
   ศิริวร แก้วกาญจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส
ศ-ข 
คณิตศาสตร์
   100 เดซิเบล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือรวมเรื่องสั้น(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
รส
ส-ค 
คณิตศาสตร์บังเอิญ ป่วนปั่นและบันเทิง
   เบอร์เกอร์, เอ็ดเวิร์ด / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
510
บ-ค 
คณิตสาระ ม.ต้น : อัตราส่วน ร้อยละ การแปรผัน
   ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
513.076
ธ-ค 
คณิตสาระ ม.ปลาย : เรขาคณิตวิเคราะห์
   ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
516.3
ธ-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [55]   [แสดง 12/657 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM