ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 657 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง :
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดำรงชาติไทย
   ศิริพร กรอบทอง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
959.3
ศ-ก 
การประดิษฐ์พานรับน้ำ
   เศรษฐพงศ์ อัปมะเย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
745.92
ศ-ก 
การปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก
   ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
581.92
ป-ก 
การฝึกมนุษยสัมพันธ์
   พนมวรรณ อยู่ดี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.315
พ-ก 
การพูดและเขียนในโอกาสพิเศษ
   วนิดา บำรุงไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือรวมเรื่องสั้น(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
808.5
ว-ก 
การวิเคราะห์เชิงประมาณ
   เอนก ชิตเกษร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.35
อ-ก 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
   กิตติ ภักดีวัฒนะกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
004.21
ก-ก 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   กิตติ ภักดีวัฒนะกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
004.21
ก-ก 
การศึกษากับการสร้างคนแบบญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
   วรินทร วูวงศ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.52
ว-ก 
การสอนคิดด้วยโครงการ : การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
   พิมพันธ์ เดชะคุปต์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.102
พ-ก 
การห่อใบตองและใบเตย
   ยุคล เกตุรุ่ง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
745.925
ย-ก 
การห่อใบตองและใบเตย
   ยุคล เกตุรุ่ง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
745.594ย-ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [55]   [แสดง 12/657 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM