ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 657 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง :
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนการปรึกษา ขั้นตอน สัมพันธภาพ ทักษะ
   วัชรี ทรัพย์มี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.4
ว-ก 
กรุงศรีอยุธยาของเรา
   ศรีศักร วัลลิโภดม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
959.303
ศ-ก 
กลศาสตร์ของวัตถุท้องฟ้าและวงโคจร
   ฮิโรชิ คิโนะชิตะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
531
ฮ-ก 
กล้วยไม้ไทย
   เศรษฐมีนตร์ กาญจนกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 635.9344
ศ-ก 
กวดวิชานอกห้องเรียน Grammar&คำศัพท์
   มนตรี กีรติชนานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.24
ม-ก 
กัลยาณิทรรศน์
   สำนักราชเลขาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593
ส-ก 
กามเทพป่วน ก๊วนสาวโสด
   วชิราภา / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว-ก 
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
   วราลักษณ์ ไชยทัพ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.1523
ว-ก 
การจัดดอกไม้สด
   สมพร ยิ่งเจริญ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
745.92
ส-ก 
การจัดดอกไม้แบบตะวันตก
   ณภัทร ทองแย้ม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
745.92
ณ-ก 
การจัดดอกไม้แบบตะวันออก
   ณภัทร ทองแย้ม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
745.92
ณ-ก 
การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย
   อรรถวุฒิ เนตรจินดา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
745.92
อ-ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [55]   [แสดง 12/657 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM