เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
5 ธันวามหาราช มหามงคลพระชนมพรรษา
   มกร์ รุ่งกมล และคณะ / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ 929.7593 ม-ห 
5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา
   มกร์ รุ่งกมล
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.7593 ม-ห 
5 นาที ฝึกคิดโจทย์เชิงตรรกะเก่งวิทยาการคำนวน เล่ม Easy
   โซนีโกลบอลเอดูเคชัน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
513 ซ - ห 
5 นาที ใช้แผนที่ฉลาดเรียน วิธีอ่านเสริม เพิ่มเกรด และเอาตัวรอดในการเรียนด้วยตนเอง..
   โชติกานต์ เที่ยงธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.3028 ช-ห 
5 นาทีกับศิลปะไทย
   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
709.593 ว-ห 
5 นาทีกับศิลปะไทย
   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
709.593 ว-ห 
5 บทละครเวทีไทย
   ละคร "สองแปด", คณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
792 ล-ห 
5 บทละครเวทีไทย
   ละคร"สองแปด", คณะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
792 ล-ห 
5 ยอดอัจฉริยะ
   อินลี่จวิน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920.02 อ-ห 
5 สหายผจญภัย ตอนฟาร์มผีเสื้อ
   ไบลตัน, เอนิด / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น บ-ห 
5 สารัตถะปั้นแต่ง
   ขวัญใจ พฤษกประภัสสร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
745.92 ข-ส 
5,000 สำนวนไทย นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
   เอกรัตน์ อุดมพร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.9591 อ-ห 
50 Close passages for M 1-2-3
   ชาญชัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420 ช-ห 
50 Close passages for M 1-2-3
   ชาญชัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420 ช-ห 
50 Cloze passages for M 1-2-3
   ชาญชัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
420 ช-ห 
50 Scenes selection
   ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือรวมเรื่องสั้น(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
รส ธ - ห 
50 years with car and driver
   edited by martin padgett / 2005
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
629.2 F-E 
50 กริยาในสนทนาภาษาอังกฤษ
   คัทรินยา แก้วบัณฑิตย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425 ค-ห 
50 คนดังนอกตำรา
   ชานันท์ ยอดหงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920.0593 ช - ห 
50 ชั่วโมงกับ Pascal
   จรณิต แก้วกังวาล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
005 จ-ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [1607]   [แสดง 20/32121 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM