เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
4 ยอดหญิงงาม
   ถาวร สิกขโกศล / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
น ถ-ส 
4 ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน
   มนต์ ทองชัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
291 ม-ส 
4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ
   การสื่อสารแห่งชาติ, คณะกรรมการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
302.2 ก-ส 
40 ทดลองวิทย์ ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด
   คิม,ฮาคยูน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
502.8 ค - ส 
40 ปี คณะวิทย่ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 500 ค-ส 
40 ปี สามัคคีวิทยาคม 2511 : 100 ปี สามัคคีวิทยาคม
   ฉลอง พินิจสุวรรณ, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 373.224 ฉ-ส 
40 ปี อยศ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 355.02 ส 
40 ปีองค์การค้าของคุรุสภา
   องค์การคุรุสภา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
060 อ-ส 
40 มะเร็งร้ายที่ต้องรู้จัก
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.994 ว-ส 
40 วิธีรักลูกให้เป็น
   พอล เลวิส / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
649.6 พ-ส 
400 ปี สมเด็จพระนเรศวร
   สมชาย พุ่มสะอาดและคณะ
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.593 ส-ส 
420 วิธีทำความสะอาดในพริบตา
   วัลภา เพ็ญแสงงาม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
648.5 ว-ส 
44 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 378.1 ส 
45 กลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จในการเรียน
   ชาญชัย อาจินสมาจาร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.152 ช-ส 
45 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.05 ศ-ส 
47 ปี
   ศรีนครินทรวิโรฒ, / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.7 ศ-ส 
470 ปีพันธไมตรีระหว่างไทยและโปรตุเกส
   Caloust culben Kian Foundation / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
350.10 ค-ส 
49 กลวิทยาศาสตร์
   ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.8 ล-ส 
49 ราชินีไทย
   พิมาน แจ่มจรัส / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1593 พ-ส 
49 ศิลปินไทยในแดนล้านนา
   หอศิลป์ไตยวน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ 700 ห-ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [1607]   [แสดง 20/32121 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM