เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โครงงานภาษาไทย
   วิมลศรี สุวรรณรัตน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
495.91078 ว-ค 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
   วิมลศรี สุวรรณรัตน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
507.8 ว-ค 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
   มาฆะ ทิพย์คีรี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
507.8 ม-ค 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ส-ค 507.801 ฉ.1 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2562)..
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
507.8 ส-ค 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
   สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.8 ส-ค 
โครงงานวิทยาศาสตร์
   บุญถึง แน่นหนา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
507.8 บ-ค 
โครงงานวิทยาศาสตร์
   บุญถึง แน่นหนา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.8 บ-ค 
โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสำรวจ แมลงกินได้และแหล่งสารอาหารตามธรรมชาติ..
   พริมา ยนตรรักษ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
595.7 พ-ค 
โครงงานวิทย์พิชิตเวทีโลก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
ส-ค 507.8 ฉ1 
โครงงานวิทย์พิชิตเวทีโลก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.8 ส - ค 
โครงงานวิทย์ระดับ A+
   แวนคลีวง, จานิช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.8 ว-ค 
โครงงานวิทย์เกรด A+
   แวนคลีฟ, จานิซ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507 ว - ค 
โครงงานวิทย์เกรดA+
   แวนคลีฟ,จานิช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507.8 ว - ค 
โครงงานวิทย์ไม่ยากอย่างที่คิด
   เฮนเดอร์สัน, จอยซ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
507.8 ฮ-ค 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น : ช่วงชั้นที่3
   สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
608 น-ค 
โครงงานเครื่องขยายเสียง 1
   กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการอีเล็คตรอน 79 / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3841 ก-ค 
โครงงานเครื่องขยายเสียง 2
   กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการอีเล็คตรอน 79 / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3841 ก-ค 
โครงสร้างของคำและพยางค์
   สมปอง จุลวรรณ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
495.915 ส-ค 
โครงสร้างของไม้ป่าชายเลน
   เทียมใจ คมกฤส
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
577.69 ท-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 [1675]   [แสดง 20/33493 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM