เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
100 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงค์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
   คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.29593 ค-ห 
100 ปี วัฒโนทัยวัฒนา
   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ 378.05 ร-น 
100 ปี ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู)
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ.923.8 ห 
100 ปี เหม เวชกร 2544-2546
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 759.9593 ห 
100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง..
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
302.35 ช-ห 
100 ปี แห่งการเลิกทาสในประเทศไทย
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3035 น 
100 ปี โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
   โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 610 ร-น 
100 ปีทองห้างขายยาอังกฤษ
   บุญยง ว่องวานิช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.8 บ-ห 
100 ปีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุยเดชวิกรมพระบรมราชนก
   คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์หนังสืองานฉลองครบ 100 ปี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 926.10 ค-ห 
100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล
   สุทัศน์ ยกส้าน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 920.7 ส-ห 
100 สงครามพลิกโลก 1
   ยู, กยองวอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
909 ย-ห ล.1 
100 สิงแนวๆที่วัยรุ่นควรทำก่อนตาย (ไม่ทำก็ได้..แต่อายเพื่อน)..
   ปองวุฒิ รุจิระชาคร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
155.5 ป-ห 
100 สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2
   ทอมป์สัน,จูเลียน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
940.53 ท-ห 
100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก
   ทอม ฟิลลิป / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
608 ท-ห 
100 เมืองสวยในเอเชีย
   กาญจนา หงษ์ทอง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.04 ก-ห 
100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน
   ธวัลกร ฉัตราธรรม / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
341.247 ธ-ห 
100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะ พุทธศาสนา
   ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3092 ฐ -ห 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกู้โลก
   แอนนา เคลย์บอร์น / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
333.7 อ-ห 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการกู้โลก
   เคลย์บอร์น,แอนนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
333.72 ค-ห 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบิน
   เบ็คเลค, ซู
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
503 บ-ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [1675]   [แสดง 20/33493 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM