เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

<<<<ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ>>>>

 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
แม่มด
   ดาห์ล,ไรอัลด์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย ร-ม 
เจสัน บอร์น แผนโค่นแค้น = the bourne retribution
   ลัสต์เบเดอร์,อีริค แวน
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น อ-จ 
พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน
   ฝ่ายวิชาการ ไอคิวพลัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.3495911 ฝ-พ 
บันทึกของตุ๊ด
   ช่า บันทึกของตุ๊ด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.913 ช-บ ฉ.2 
ตะลุย ฮอกไกโด [Edition2] = Hokkaido
   วศิน เพิ่มทรัพย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.2 ว-ต 
บันทึกของตุ๊ด 3
   ช่า บันทึกของตุ๊ด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.913 ช-บ 
บันทึกของตุ๊ด 2
   ช่า บันทึกของตุ๊ด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.913 ช-บ 
พจนานุกรมภาพ เกาหลี-ไทย ในชีวิตประจำวัน
   ไลฟ์เอบีซี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ495.7 ล-พ 
เปิดวิสัยทัศน์ต่างแดน
   ไพลิน กาญจนภานุพันธ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.97 พ-ป 
ชีวิตเหนือลิขิตฟ้า
   สุรินทร์ โตทับเที่ยง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
923.8 ส-ช 
พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2551 ..
   อรุณ สันธนาภรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1593 อ-พ 
พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2558 ..
   สุจิตรา สันธนาภรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1593 ส-พ 
โลกร้อน = Global warming
   พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.7387 พ-ล 
สมุดภาพพระพุทธประวัติ สำหรับประชาชน
   พระพยอม กัลยาโณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3092 พ-ส 
รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
370.593 ส-ร 
พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
   ชัชพล ไชยพร
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593 ช-พ 
พืชสมุนไพร : ในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในประเทศไทย เล่ม 2 ..
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 615.321 ก-พ ล.2 
เมนูคอร์รัปชัน และการแสวงหาผลประโยชน์
   สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
364.1323 ส-ม 
ประวัติศาสตร์เกาหลี จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงราชวงศ์สุดท้าย ..
   ไพบูลย์ ปีตะเสน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
951.9 พ-ป 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [1675]   [แสดง 20/33493 รายการ]

ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-711018 โทรสาร 053-713003


 Union Library Management : ULibM